Motorcykelgäng i Sverige

Motorcykelgäng i Sverige

 

Precis som så många andra länder lider Sverige emellanåt av fenomenet motorcykelgäng. Många av dessa har som Aftonbladet skriver spridit sig i Sverige.

Vad är ett motorcykelgäng?

Ett motorcykelgäng är ofta en grupp människor, vanligtvis vuxna, äldre män. De kör ofta motorcyklar av modellen Cruiser. Motorcykelgäng är ofta involverade i kriminell verksamhet som droger, penningtvätt och utpressning bland mycket annat. Det är vanligt att motorcykelgäng hamnar i bråk med varandra i allt från revirfrågor till beskyddarverksamhet. Ofta leder det till en kedjereaktion där våld föder mer våld.

Generellt sett är gängen ofta mycket välorganiserade med en hierarkisk struktur där en ledare styr. Det är till exempel vanligt med en rangordning som på vissa sätt liknar den som finns inom det militära där medlemmar har olika status beroende på vilka gärningar de utfört i gängets namn. De mest kända aktiva motorcykelgängen i Sverige är Bandidos, Hells Angels och Outlaws bland andra.

Den starka sammanhållningen i gängen gör det ofta svårt för polisen att utreda gängen. Ofta är det rent utav omöjligt då det råder tystnadsplikt inom organisationen, tjallare hamnar ofta i trubbel och kan inte prata med polisen utan att riskera sina egna liv.