Vad kostar det att äga en motorcykel?

Vad kostar det att äga en motorcykel?

Att köpa en motorcykel är oftast inte billigt, men det är inte bara den initiala kostnaden av att köpa motorcykeln som man måste ha i åtanke när man beräknar om man har råd att äga en motorcykel eller inte. Man måste nämligen också ta med alla de återkommande kostnaderna i beräkningarna.

En sådan kostnad är naturligtvis bränsle till motorcykeln – det finns ingen glädje i att äga en motorcykel som inte går att köra. Bensin är som bekant dyrt i Sverige, vilket gör att det är en ansenlig, regelbunden utgift att fylla på motorcykelns tank.

Något annat som kan göra motorcykeln okörbar är motorproblem eller annat som kräver reparationer, och dessa får man med andra ord räkna med att betala för om man äger en motorcykel. Hur mycket dessa reparationer kostar beror så klart på vad felet är, men man får i princip alltid räkna med fyrsiffriga summor.

Slutligen måste man självklart även ha en försäkring för sin motorcykel. Utöver den grundläggande trafikförsäkringen kan det vara bra att ha ytterligare försäkringar som skyddar motorcykeln vid skada eller stöld. Även om försäkringen är en kostnad i sig är det sannolikt ändå att föredra att betala premien framför att förlora hela motorcykeln i pengavärde.

Med alla dessa kostnader, som ibland är oförutsägbara, är det viktigt att ha en stabil ekonomi. Om du är egenföretagare kan det därför vara bra att veta att du kan sälja fakturor, till exempel via Capcito, för att få in pengarna så snabbt som möjligt. Då behöver du inte oroa dig för att du inte kan laga din motorcykel för att du väntar på en inbetalning.